Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเ... (29 ก.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.... (01 ก.ค. 2563)  
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2562 (23 มิ.ย. 2563)  
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ เดือน พ.ค. 63 (12 มิ.ย. 2563)
แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 (11 มิ.ย. 2563)
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (11 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ... (02 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 (22 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน... (22 พ.ค. 2563)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ เดือน เม.ย. 63 (14 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 กระทรวงมหาดไทย (07 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 กระทรวงมหาดไทย (07 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 กระทรวงมหาดไทย (07 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 กระทรวงมหาดไทย (07 พ.ค. 2563)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ เดือน มี.ค. 63 (07 เม.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 กระทรวงมหาดไทย (07 เม.ย. 2563)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส... (02 เม.ย. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ต.ค. 62 - มี.ค.63) (01 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การสำรวจตรวจสอบการเกิดโรค... (05 ส.ค. 2563)  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (03 ส.ค. 2563)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (31 ก.ค. 2563)  

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พั... (09 ก.ค. 2563)

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้... (30 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันแล... (30 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้... (29 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมอาชีพการจัดดอก... (23 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดอาคารแล... (20 มิ.ย. 2563)

ช่องทางการตอบแบบวัดความรั... (16 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลจ... (07 มิ.ย. 2563)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (01 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเ... (27 พ.ค. 2563)

กิจกรรมการตั้งจุดคัดกรองโ... (26 พ.ค. 2563)

กิจกรรมการสำรวจความเสียหา... (14 พ.ค. 2563)

กิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้... (02 เม.ย. 2563)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก... (02 เม.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไ... (18 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการพูดในที่... (12 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ... (07 ส.ค. 2563)  
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (03 ส.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร... (31 ก.ค. 2563)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 7715 เชียงร... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 7715 เชียง... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ำเ้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม ห... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ (02 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำ... (29 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ โยววิ... (23 มิ.ย. 2563)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th