Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)  
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (06 พ.ค. 2564)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (15 เม.ย. 2564)  
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" ของจังหวัดเชียงราย (01 เม.ย. 2564)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3 (19 มี.ค. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (10 มี.ค. 2564)
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 (16 ก.พ. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564 (05 ก.พ. 2564)
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (05 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 (22 ม.ค. 2564)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.โป่งแพร่ (11 ม.ค. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (06 ม.ค. 2564)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินฯ-ประจำปี-2563 (16 ธ.ค. 2563)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2 (15 ธ.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแ... (11 ธ.ค. 2563)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (09 ธ.ค. 2563)
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ2563 (08 ธ.ค. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (09 พ.ย. 2563)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.โป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (02 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (09 เม.ย. 2564)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอ... (10 มี.ค. 2564)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (21 ก.พ. 2564)  

เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงกา... (11 ก.พ. 2564)

90 วัน งดเผา (03 ก.พ. 2564)

รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วั... (18 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชา... (18 ธ.ค. 2563)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคค... (27 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธร... (23 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พ... (10 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (09 พ.ย. 2563)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด... (27 ต.ค. 2563)

กิจกรรมการส่งเสริมการสวมห... (22 ต.ค. 2563)

การรับขึ้นทะเบียนผู้ขอรับ... (21 ต.ค. 2563)

กิจกรรมฉีดล้างถนนเนื่องจา... (30 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ส... (29 ก.ย. 2563)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก... (25 ก.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (22 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (21 ก.ย. 2563)

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศ... (17 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสสัญญา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง จำนวน 42 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2564)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 30 ขวด โ... (14 มิ.ย. 2564)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง... (14 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง จำนวน 42 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 30 ขวด ... (11 มิ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวย... (10 มิ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรีย... (10 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ... (10 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรี... (10 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียว... (10 มิ.ย. 2564)
ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ (09 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 บ้านห... (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (01 มิ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็ก โ... (31 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 บ้าน... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,038 ชุด โดยวิธีเฉ... (27 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรีย... (25 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรี... (24 พ.ค. 2564)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th