Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 ก.ย. 2561)  
งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 ก.ย. 2561)  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (30 ก.ย. 2561)  
ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าผู้พิการ (20 ส.ค. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (01 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ (28 พ.ค. 2561)
กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2561 (30 ม.ค. 2561)
บัญชีรายงานรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
กระดาษทำการ 8 ช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมา... (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-เคหะและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (22 ส.ค. 2561)  

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ... (21 มิ.ย. 2561)  

การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพ... (21 มิ.ย. 2561)  

ขอเชิญเลิกสูบบุหรี่ เนื่อ... (31 พ.ค. 2561)

เยี่ยมครอบครัว นายธนโชติ ... (31 พ.ค. 2561)

ขอเชิญสมัครเป็น "อาสาสมัค... (03 ม.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (12 ธ.ค. 2560)

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเ... (09 มิ.ย. 2560)

เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย... (09 มิ.ย. 2560)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต... (24 เม.ย. 2560)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ... (12 เม.ย. 2560)

ร่วมให้บริการประชาชน ตามโ... (23 มี.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (23 มี.ค. 2560)

กิจกรรมการอบรมการปลูกพืชผ... (13 ก.ย. 2559)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและกา... (18 ส.ค. 2559)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติมหาร... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (11 ส.ค. 2559)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (10 ส.ค. 2559)

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวัน... (10 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) จำนวน 8 โครงการ (17 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (สขร.1) (01 ต.ค. 2561)  
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ อบต.โป่งแพร่ (01 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 9 โครงการ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร... (01 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (12 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเ... (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 40 รีม ... (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเ... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 40 รีม ... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ (07 ก.ย. 2561)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
องค์กรแห่งการเรียนรู้
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th