Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (17 ส.ค. 2564)  
พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการย... (03 ส.ค. 2564)  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที... (20 ก.ค. 2564)  
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) (12 ก.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (08 ก.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านงานบริการ ณ จุดบริการ... (06 ก.ค. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (06 พ.ค. 2564)
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (26 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (15 เม.ย. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" ของจังหวัดเชียงราย (01 เม.ย. 2564)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษ... (31 มี.ค. 2564)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร... (29 มี.ค. 2564)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังห... (29 มี.ค. 2564)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที... (29 มี.ค. 2564)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3 (19 มี.ค. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (10 มี.ค. 2564)
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 (16 ก.พ. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564 (05 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (09 เม.ย. 2564)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอ... (10 มี.ค. 2564)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (21 ก.พ. 2564)  

เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงกา... (11 ก.พ. 2564)

90 วัน งดเผา (03 ก.พ. 2564)

รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วั... (18 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชา... (18 ธ.ค. 2563)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคค... (27 พ.ย. 2563)

โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน... (24 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธร... (23 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พ... (10 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (09 พ.ย. 2563)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด... (27 ต.ค. 2563)

กิจกรรมการส่งเสริมการสวมห... (22 ต.ค. 2563)

การรับขึ้นทะเบียนผู้ขอรับ... (21 ต.ค. 2563)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้น... (10 ต.ค. 2563)

กิจกรรมฉีดล้างถนนเนื่องจา... (30 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ส... (29 ก.ย. 2563)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก... (25 ก.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (22 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้าน... (06 ก.ย. 2564)  
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (01 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 หมู่ที่ 6 ... (01 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน กัน... (31 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพ... (30 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพลานป่าช้า หมู่ที่ 3 บ... (30 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒน... (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพลานป่าช้า หมู่ที่ 3 ... (16 ส.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2564)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th