Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้ทันป้องกันโรคไข้เลือดออก (22 ก.ค. 2562)  
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบป... (19 มิ.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบป... (24 พ.ค. 2562)  
กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2562 (15 ม.ค. 2562)
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (10 ม.ค. 2562)
ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (10 ม.ค. 2562)
รายงานสรุปการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2561 (09 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลยพินิจ (03 ม.ค. 2562)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน (03 ม.ค. 2562)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน (03 ม.ค. 2562)
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง รายงานงบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรว... (17 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 / กำหนดการออกสำรวจป้าย โรงเรือน ในพ... (13 พ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02 พ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ต.ค. 2561)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 25... (08 ต.ค. 2561)
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม (01 ต.ค. 2561)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (01 ต.ค. 2561)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255... (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2561 (01 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลง... (05 มิ.ย. 2562)  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (06 พ.ค. 2562)  

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการ... (06 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมเดินรณงค์วันต่อต้า... (12 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมเดินรณงค์วันต่อต้า... (12 ธ.ค. 2561)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (27 พ.ย. 2561)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (27 พ.ย. 2561)

ผลคะแนนการตรวจประเมินประส... (05 ต.ค. 2561)

ผลการประเมินความพึงพอใจ ต... (28 ก.ย. 2561)

มาตรการป้องกันและควบคุมโร... (28 ส.ค. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (22 ส.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ... (21 มิ.ย. 2561)

การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพ... (21 มิ.ย. 2561)

ปั่นเปลี่ยนโลก...ลดมลพิษท... (01 มิ.ย. 2561)

ขอเชิญเลิกสูบบุหรี่ เนื่อ... (31 พ.ค. 2561)

เยี่ยมครอบครัว นายธนโชติ ... (31 พ.ค. 2561)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำ... (23 เม.ย. 2561)

ขอเชิญสมัครเป็น "อาสาสมัค... (03 ม.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (12 ธ.ค. 2560)

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเ... (09 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำ... (19 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต... (19 ก.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสู... (18 ก.ค. 2562)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถาน ม.7 บ้านดอยชมภู (08 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องใ... (05 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจ... (05 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น MC363 โดยวิธีเฉพา... (05 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.21 (ระยะที่ 2) ม.6 บ้านห้วยส้าน... (05 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเ... (04 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเท... (04 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น MC363 โดยวิธีเฉพ... (04 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (01 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ค. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปีงบ... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปีง... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระ... (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็ก... (24 มิ.ย. 2562)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
องค์กรแห่งการเรียนรู้
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th