Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้และงานสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ.256... (16 ธ.ค. 2564)  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (29 พ.ย. 2564)  
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (04 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่องรายงานผลแสดงการดำเนินงาน(ไตรมาส 4) (13 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ... (13 ต.ค. 2564)
รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ 2564 (07 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (05 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (01 ต.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (29 ก.ย. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (17 ส.ค. 2564)
พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการย... (03 ส.ค. 2564)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที... (20 ก.ค. 2564)
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) (12 ก.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (08 ก.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านงานบริการ ณ จุดบริการ... (06 ก.ค. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (06 พ.ค. 2564)
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (26 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (15 เม.ย. 2564)
รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เชิญชวน เลือกตั้ง สมาชิก ... (15 ต.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะ... (01 ต.ค. 2564)  

โครงการเตรียมความพร้อมเข้... (13 ก.ย. 2564)  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (09 เม.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอ... (10 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (21 ก.พ. 2564)

เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงกา... (11 ก.พ. 2564)

90 วัน งดเผา (03 ก.พ. 2564)

รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วั... (18 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชา... (18 ธ.ค. 2563)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคค... (27 พ.ย. 2563)

โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน... (24 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธร... (23 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พ... (10 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (09 พ.ย. 2563)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด... (27 ต.ค. 2563)

กิจกรรมการส่งเสริมการสวมห... (22 ต.ค. 2563)

การรับขึ้นทะเบียนผู้ขอรับ... (21 ต.ค. 2563)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้น... (10 ต.ค. 2563)

กิจกรรมฉีดล้างถนนเนื่องจา... (30 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ม.ค. 2565)  
รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1... (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (04 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน มกร... (30 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2564)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม)... (24 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9403 เชียงราย... (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9403 เชียงรา... (22 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ... (08 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองบัว หมู่ที่ 1 บ้า... (03 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหลอดไฟ LED T8 20 วัตต์ จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (01 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED T8 20 วัตต์ จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.โป่งแพร่ประจำเดือน ธันว... (30 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง... (30 พ.ย. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรีย... (30 พ.ย. 2564)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th