Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
30 ก.ย. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ก.ย. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 ส.ค. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าผู้พิการ
01 มิ.ย. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
28 พ.ค. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ
30 ม.ค. 2561 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2560 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ต.ค. 2560 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ที่ 1-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ต.ค. 2560 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 7 เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th