Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง รายงานงบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ก.ย. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
31 ก.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
22 ก.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รู้ทันป้องกันโรคไข้เลือดออก
19 มิ.ย. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
24 พ.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
15 ม.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2562
10 ม.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
10 ม.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
09 ม.ค. 2562 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานสรุปการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th