Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ค. 2563
ถึง
10 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ำเ้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th