Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ธ.ค. 2562
ถึง
04 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธ.ค. 2562
ถึง
04 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธ.ค. 2562
ถึง
04 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำขบวนของดีตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของดีตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนของดีตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของดีตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซ.5 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th