Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2561
ถึง
19 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) จำนวน 8 โครงการ
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 9 โครงการ
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ อบต.โป่งแพร่
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (สขร.1)
28 ก.ย. 2561
ถึง
29 ต.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ก.ย. 2561
ถึง
15 ต.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ต.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานปลัดฯ)
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th