Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2563
ถึง
28 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
ถึง
28 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าภายในร้านค้าอ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
ถึง
28 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563
ถึง
25 พ.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดงป่าลัน ม.8 บ้านเหมืองลึก ต.โป่งแพร่ อบต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
23 พ.ย. 2563
ถึง
23 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองม่อ ม.4 บ้านดอยน้อย ต.โป่งแพร่ อบต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
03 พ.ย. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลโป่งแพร่
02 พ.ย. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
02 พ.ย. 2563
ถึง
02 ธ.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th