Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

27 พ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

22 ส.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะตำบลโป่งแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21 มิ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน

21 มิ.ย. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

31 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ เยี่ยมครอบครัว นายธนโชติ เครือวงค์ บ้านโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแพร่ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

31 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ขอเชิญเลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

03 ม.ค. 2561
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ขอเชิญสมัครเป็น "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)"

12 ธ.ค. 2560
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

09 มิ.ย. 2560
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th