Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ.. ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560
Responsive image
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ร่วมออกหน่วยบริการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560" ร่วมกับอำเภอแม่ลาว และส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอแม่ลาว เพื่อบริการและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในตำบลโป่งแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์ส่วนงานต่างๆ และแจกแผ่นพับให้ความรู้ เช่น สปสช. แผ่นดินไหว การจัดเก็บภาษี คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th