Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดเหมืองลึก หมู่ที่ 8 ต.โป่งแพร่
Responsive image
          วัดเหมืองลึกก่อสร้างวัดตั้งชื่อบุญทวีศรีม่วงชุม  เพราะในตอนนั้นยังเป็นป่าทึบสถานที่ตั้งมีต้นมะม่วงรอบวัด  จนกระทั่งปี  พ.ศ.2482  เริ่มมีประชากรหนาแน่นขึ้น  จึงมีการแต่งตั้งให้  นายกันทะ  สุทธยะ(ฝ้าย)      เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและได้ทำการปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสสมัยนั้นคือ พระนวล เปลี่ยนชื่อ วัดบุญทวีศรีม่วงชุม เป็นวัดเหมืองลึกเพื่อให้พ้องกับชื่อหมู่บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมาจวบจนทุกวันนี้
ลำดับเจ้าอาวาส
          1. พระนวล                         2. พระคำ                           3. พระหล้า     
          4. พระบุญทา                      5. พระแสง                         6. พระคำอ้าย  
          7. พระสม                           8. พระชื่น                          9. พระสีมา
         10.พระบุญรัตน์                     11. พระสวย                      12. พระอุดร
         13.พระสมภพ   ปภาโส           14.พระแสงดาว                  15. พระอธิการเด่นชัย  ภูริปญฺโญ
     
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562