Top

กระดานถามตอบ

วันที่ : 11 เมษายน 2565     โดย : ปชช.ม.6

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องทำอย่างไรบ้างคะ


วันที่ : 29 เมษายน 2565     โดย : งานพัฒนาชุมชน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซด์คะ และเตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำเนา มายื่นที่งานพัฒนาชุมชน อบต.โป่งแพร่ ดังนี้ตอบคำถาม
คำตอบ : 
รูปภาพ : 

Verify Code : 
0 x 9 =
โดย: 
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย