Top

���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 09 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน เมษายน 2564 – กันยายน 2565)  มีไฟล์แนบ 24
2 31 มีนาคม 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 155
3 24 ธันวาคม 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 152
4 22 กันยายน 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 141
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย