Top

���������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 01 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566  มีไฟล์แนบ 13
2 03 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  มีไฟล์แนบ 22
3 03 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  มีไฟล์แนบ 44
4 01 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  มีไฟล์แนบ 59
5 01 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  มีไฟล์แนบ 68
6 03 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 89
7 01 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 121
8 01 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 129
9 03 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 140
10 01 ธันวาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 155
11 01 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 157
12 03 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 178
13 01 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 156
14 01 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 186
15 01 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 184
16 01 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 203
17 02 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  มีไฟล์แนบ 236
18 01 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 215
19 01 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 222
20 01 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 221
21 04 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 228
22 03 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 242
23 01 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 233
24 01 กันยายน 2564 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 204
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย