Top

���������������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป  มีไฟล์แนบ 19
2 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง  มีไฟล์แนบ 16
3 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง  มีไฟล์แนบ 15
4 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา  มีไฟล์แนบ 16
5 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  มีไฟล์แนบ 16
6 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง  มีไฟล์แนบ 17
7 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีไฟล์แนบ 15
8 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 15
9 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  มีไฟล์แนบ 15
10 15 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  มีไฟล์แนบ 15
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย