Top

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

19 เมษายน 2565
ผู้ประกาศ : กองการศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 21

  วันที่  19  เมษายน  2565  นายมานิตย์  มูลเค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปร่งแพร่ นายสมชาติ  วงค์กาวิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุดใหม่เพื่อทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ และพิจารณาเด็กเล็กที่เข้าข่ายได้รับการสังคมสงเคราะห์ (ครอบครัวยากจน, ยากไร้ด้อยโอกาส) ที่ประสบปัญหาการเดินทางมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลา จังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย