Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @Teen)

20 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 7

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @Teen) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เอกสารแนบ :
      ../uploads/511597182.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย