Top

ข่าวกิจกรรม

การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว (ธกส.แม่ลาว) รอบเดือน มิถุนายน 2565 และบริการทำบัตร ATM

16 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 7

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่ลาว (ธกส.แม่ลาว) ออกมาให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ รอบ 3 เดือน เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 และให้บริการทำบัตร ATM แก่ผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1188271999.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย