Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่

22 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 10

          ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องการพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน การมีจิตอาสา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตนเองและพัฒนาชุมชนได้ต่อไป

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1821182905.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย