Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่

27 กรกฎาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 48

          ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและหวังว่าผู้สูงอายุระดับตำบลจะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนตนเองต่อไป

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1902932919.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย