Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าจับจีบ

18 สิงหาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 46

          องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าจับจีบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผูกผ้าจับจีบ การผูกผ้าประดับโต๊ะและสถานที่ต่างๆ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมของชุมชนและเป็นอาชีพเสริมต่อไป

เอกสารแนบ :
      ../uploads/658181493.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย