Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่

26 สิงหาคม 2565
ผู้ประกาศ : กองคลัง
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 37

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมได้แก่ สมาชิกสภา อบต. , ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1324788336.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย