Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

30 สิงหาคม 2565
ผู้ประกาศ : กองการศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 62

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดโครงการ ปฏิบัติธรรมรักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลโป่งแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1894873694.mp4
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย