Top

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

31 สิงหาคม 2565
ผู้ประกาศ : กองคลัง
อ่าน : 499

../uploads/1411337625.jpg

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1411337625.jpg
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย