Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

05 กันยายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 25


โครงการลงทะเบียน เพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ระยะเวลาลงทะเบียน 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย