Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ : กองการศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 271

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมมือและประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการดูแล ปรับพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย