Top

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ : กองการศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 8

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทงส่งเสริมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดไทยและเรียนรู้ วิธีการ ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย