Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู

14 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 21

         สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศาลาวัดดอยชมภู หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวและชุมชนได้

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย