Top

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจมาก
   3687
ความพึงพอใจปานกลาง
   1892
ความพึงพอใจน้อย
   1875
ควรปรับปรุง
   2
ต้องแก้ไข
   981

การให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย